Förstudie Energieffektiva transportföretag

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
97
Publikationstyp:
Rapport
Lastbil på landsväg
Europeiska regionala utvecklingsfonden

 

 

Länsstyrelserna i Dalarna, Värmland och Gävleborg har utfört en förstudie om energieffektiva transportföretag, i syfte att utreda vilket intresse aktörer inom transportbranschen har för att energieffektivisera sina verksamheter och ställa om till mer förnybara energikällor.

I denna förstudie har 26 intervjuer gjorts med branschföreträdare. Resultatet från intervjuerna har sammanställts och kompletterats med information från branschorganisationer och ämnesspecifika fördjupade studier.

Det har visat sig att det finns potential till förbättringar gällande energianvändning både hos alla transportföretag, men att det finns skäl att koncentrera arbetet mot lastbilsåkerier och bussbolag. Olika grad av förbättringspotential finns inom de sex moduler som planeras utgöra viktiga komponenter i ett transportprojekt:

  1. Logistik och transportplanering
  2. Val av, utformning av och underhåll av fordon
  3. Val av bränsle
  4. Körsätt
  5. Garage och lokaler
  6. Uppföljning och systematik

Kontakt