Dalälvens naturvärden - Påverkan från vattenkraften, åtgärdsbehov och prioriterade miljöåtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2018:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
264
Publikationstyp:
Rapport
Framsida för rapporten Dalälvens naturvärden. Visar Nedre Dalälven.

Kraftverksdammar och vattenreglering förändrar förutsättningarna för djur och växter i och kring våra vatten. Många vatten klarar inte de miljökrav som ställs enligt miljöbalken. Samtidigt är vattenkraften, särskilt på grund av dess reglerförmåga, en viktig del av dagens och framtidens förnybara energisystem. Den svarar för 40-50 % av Sveriges årliga elproduktion.

Vattenkraften behöver anpassas för att klara aktuella miljökrav och bidra till Sveriges miljömål på både vattenmiljö- och energiområdet.
Som ett led i arbetet med att planera för en ”Hållbar vattenkraft i Dalälven” beskrivs Dalälvens naturvärden som är direkt knutna till vatten och stränder, och som påverkas av vattenkraften. Vidare föreslås miljöåtgärder som är viktiga för att stärka och utveckla dessa. Beskrivningen av naturvärden avgränsas till internationellt eller nationellt identifierade naturvärden. De miljöåtgärder som utvärderas i rapporten är främst insatser för fria vandringsvägar och ekologiskt anpassade flöden, vilka bedöms som viktigast ur naturvårdssynpunkt. Potentiella åtgärder rangordnas slutligen genom en framtagen metodik som bygger på uppskattad miljönytta.

Rapporten ingår i rapportserien från projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven som pågick 2015-2017.

Kontakt