Bostadsmarknad i Dalarna 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:10
Diarienummer:
1654-7691
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av rapport 2018:10

Varje år följer Länsstyrelsen upp läget på bostadsmarknaden i länet. Bostadsmarknadsanalysen ger en översiktlig redovisning av kommunernas bedömning av bostadsbyggandet.

Syftet med rapporten är att den ska bidra till kontinuerlig uppföljning av utveckling och trender på länets bostadsmarknad.

Analyserna är viktiga underlag till regeringens insatser i bostadsfrågorna, nationella analyser och ett regionalt planeringsunderlag för kommunerna.           

Kontakt