2018:04 Åtgärdsprogram 2018-2022

Om publikationen

Löpnummer: 2018:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 172

Publikationstyp: Rapport

En kyrkbåt med roddare på sjön, fotat från ovan.

Åtgärdsprogram 2018–2022 är det fjärde sedan Länsstyrelsen fick miljömåls-uppdraget 1998. Mycket har hänt sen dess. Inom flera områden har vårt miljöarbete varit framgångsrikt, men mycket arbete återstår.

Det nya åtgärdsprogrammet omfattar cirka 200 åtgärder för olika sektorer och verksamheter, som vi tillsammans i Dalarna har kommit fram till är viktiga att genomföra. Kommuner, näringsliv, organisationer och myndigheter kommer att vara drivande och medverkande i åtgärderna, där flertalet genomförs i samverkan. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen (som samordnar miljömålet Levande skogar) kommer att stödja genomförandet och årligen samordna en åtgärdsuppföljning. Stödet till kommunerna kommer att prioriteras.

Kontakt