2018-01 Socialtjänstens arbete med hedersvåld

Om publikationen

Löpnummer: 2018-01

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Omslagsbild

Länsstyrelsen Dalarna gjorde en första inventering på områden via rapporten 2015:05, Mäns våld mot kvinnor i Dalarna 2011–2014. Denna rapport är en utvidgad kunskapsinventering kring socialtjänstens arbete med våld i nära relationer med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.
Rapporten visar att implementering av nya arbetssätt med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck förefaller fortfarande befinna sig i ett inledningsskede hos många socialtjänster i Dalarnas län. Socialtjänsten förfogar över en begränsad mängd insatser och metoder för att bistå de våldsutsatta och deras anhöriga.
I rapporten framgår att det föreligger behov av fortsatta utbildningsinsatser inom området för socialtjänstens personal

Kontakt