Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer:
Dnr JV 3.2.17-7728/16
Diarienummer:
600-13665/2018
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
193
Publikationstyp:
Strategi
En väg som har åkermark på båda sidor om sig

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Länsstyrelsen i Dalarnas län

Uppdaterad 2019-12-03

Godkänd av Jordbruksverket 2020-01-16

Träder ikraft 2020-02-01
Länsstyrelsen i Dalarnas läns huvudsakliga prioriteringar

  • Kunskapsöverföring och innovation
  • Öka konkurrenskraften och förbättra jordbruksföretagens och landsbygdsföretagens möjligheter att överleva
  • Främja organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen
  • Återställa, bevara och främja ekosystem
  • Främja resurseffektivitet och stödja övergången till koldioxidsnåla och klimattålig ekonomi
  • Främja social inkludering genom fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling

Kontakt