Jämställt hela tiden

Om publikationen

Löpnummer:
201712
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
100
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Metodmaterial för Jämställt hela tiden framsidan har tecknade siluetter av folkmassa.

Metoder och övningar för jämställdhetsintegrering

Det här metodmaterialet är framtaget av projektet Jämställt hela tiden. Det är tänkt att användas av dig som har ett personalansvar och håller i arbetsplatsträffar eller liknande och som deltagit på projektets chefsutbildning i Jämställdhet och ickediskriminering.   

Adress till denna sida: www.lansstyrelsen.se/dalarna/jamstallt

Här kan du läsa mer om projektet Jämställt hela tiden

                      


Hedemora Kommun

Hedemora kommun har utökat jämställdhetsarbete med integrationsarbete. Deras material hittar du här: Hedemora kommun metodmaterial Pdf, 23.3 MB, öppnas i nytt fönster. pdf

Övningarna från metodmaterialet

Övningarna är grupperade i sju olika områden som du även kan ladda hem var för sig här nedan. För att se och ladda hem övningarna i respektive område tryck på rubriken så viks menyn ut.

 

1:1 Snabba frågor Pdf, 179.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. I bikupor eller i grupp.
Frågor som läses av den som leder övningen.

1:2 Heta stolen Pdf, 309.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Gruppövning.
Samtal om värderingar.

1:3 Oavslutade meningar
Pdf, 307.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Gruppövning.
Samtal om värderingar.

1:4 Heta linjen Pdf, 310.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Gruppövning.
Samtal om värderingar.

1:5 Ett steg fram Pdf, 572.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Individuella rollkort delas ut.
Övning utifrån rollen.

1:6 Fyra hörn Pdf, 311.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Grupp om minst sex personer.
Ta ställning till olika ståndpunkter.

1:7 Motsatser Pdf, 314 kB.
Medel övning. Gruppövning.
Samtal om värderingar.

2:1 Jämställdhetsfakta Pdf, 319.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling.

2:2 Jämställdhetsmål 1 Pdf, 437.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling.

2:3 Jämställdhetsmål 2 Pdf, 446.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling

2:4 När hände vad? Pdf, 451.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling

2:5 Sant eller falskt Pdf, 445.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling

2:6 Vad betyder begreppen? Pdf, 441.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling

3:1 Mediegranskning Pdf, 310.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel-svår övning. Grupp.
Granska text och bild utifrån jämställdhetsperspektiv.

3:2 Tidningsanalys Pdf, 309.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Svår övning. Grupp.
Granska tidskrifter utifrån jämställdhetsperspektiv.

4:1 Fem filmer Pdf, 307.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Grupparbete.
Synliggöra härskartekniker och hur de kan bemötas.

4:2 Komplimanger Pdf, 306.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Bikupor eller grupp.
Kännedom om trakasserier.

4:3 Gruppsamtal Pdf, 574 kB, öppnas i nytt fönster.
Svår övning. Grupparbete 2-6 personer.
Synliggöra härskartekniker och hur de kan bemötas.

4:4 Rollspel
Pdf, 443.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Svår övning. Grupparbete.
Synliggöra härskartekniker och hur de kan bemötas.

6:1 Vad innebär likabehandling? Pdf, 307.2 kB, öppnas i nytt fönster.
medel övning. Bikupor varvat med storgrupp.
Fundera på och hitta goda exempel kring likabehandling.

6:2 Case Pdf, 696.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Svår övning. Diskussion.
Titta på riktiga fall/case som diskuteras vid nästa möte.

7:1 Spaning Pdf, 316.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Enskilt arbete som redovisas i grupp.
bli bekant med de tre jämställdhetspolitiska målen.

7:2 Hur påverkar målen vår verksamhet? Pdf, 854.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Svår övning. Grupparbete.
Fundera kring vad deltagarna gör i sitt dagliga arbete och relatera till målen.

8:1 Bemötande
Pdf, 173.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Grupp.
Diskussion och reflektion kring bemötandefrågor.

8:2 Jämställdhets-SWOT Pdf, 696.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel-svår övning. Grupparbete.
Analysera det dagliga arbetet.

8:3 4R-metoden Pdf, 303.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel-svår övning. Grupp.
Statistik och fakta analyseras.

Kontaktpersoner i projektet


Älvdalen kommun
Kommunchef Stefan Linde
stefan.linde@alvdalen.se
0251-312 01
Ingår i styrgruppen

Mora kommun
Personalstrateg Charlotte Rosén
charlotte.rosen@mora.se
0250-263 08

Räddningstjänsten DalaMitt
Förbundschef Leif Andersson
leif.andersson@dalamitt.se
0243-488 908
Ingår i styrgruppen

Falu kommun
HR-strateg Alexandra Carlsson
alexandra.carlsson@falun.se
023-826 32
Ingår i styrgruppen

Gagnef kommun
Personalchef Helena Halvarsson
helena.halvarsson@gagnef.se
0241-151 29

Säter kommun
Folkhälsoplanerare Malin Lilja-Altörn
malin.lilja-altorn@kommun.sater.se
0225-556 34

Hedemora kommun
Mångfaldsstrateg Maria Lundgren
maria.lundgren@hedemora.se
0225-341 55
Ingår i styrgruppen

Hedemora Näringsliv
VD Inger Wilstrand
inger@hedemoranaringsliv.se
070-224 31 13
Projektmedarbetare

Kontakt