Jämställt hela tiden

Om publikationen

Löpnummer: 201712

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 100

Publikationstyp: Broschyr/folder

Metodmaterial för Jämställt hela tiden framsidan har tecknade siluetter av folkmassa.

Metoder och övningar för jämställdhetsintegrering

Det här metodmaterialet är framtaget av projektet Jämställt hela tiden. Det är tänkt att användas av dig som har ett personalansvar och håller i arbetsplatsträffar eller liknande och som deltagit på projektets chefsutbildning i Jämställdhet och ickediskriminering.   

Adress till denna sida: www.lansstyrelsen.se/dalarna/jamstallt

Här kan du läsa mer om projektet Jämställt hela tiden

                      


Hedemora Kommun

Hedemora kommun har utökat jämställdhetsarbete med integrationsarbete. Deras material hittar du här: Hedemora kommun metodmaterialPDF pdf

Övningarna från metodmaterialet

Övningarna är grupperade i sju olika områden som du även kan ladda hem var för sig här nedan. För att se och ladda hem övningarna i respektive område tryck på rubriken så viks menyn ut.

 

1:1 Snabba frågorPDF
Lätt övning. I bikupor eller i grupp.
Frågor som läses av den som leder övningen.

1:2 Heta stolenPDF
Lätt övning. Gruppövning.
Samtal om värderingar.

1:3 Oavslutade meningar
PDF
Lätt övning. Gruppövning.
Samtal om värderingar.

1:4 Heta linjenPDF
Medel övning. Gruppövning.
Samtal om värderingar.

1:5 Ett steg framPDF
Medel övning. Individuella rollkort delas ut.
Övning utifrån rollen.

1:6 Fyra hörnPDF
Medel övning. Grupp om minst sex personer.
Ta ställning till olika ståndpunkter.

1:7 MotsatserPDF
Medel övning. Gruppövning.
Samtal om värderingar.

2:1 JämställdhetsfaktaPDF
Lätt övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling.

2:2 Jämställdhetsmål 1PDF
Lätt övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling.

2:3 Jämställdhetsmål 2PDF
Lätt övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling

2:4 När hände vad?PDF
Lätt övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling

2:5 Sant eller falsktPDF
Medel övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling

2:6 Vad betyder begreppen?PDF
Medel övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling

3:1 MediegranskningPDF
Medel-svår övning. Grupp.
Granska text och bild utifrån jämställdhetsperspektiv.

3:2 TidningsanalysPDF
Svår övning. Grupp.
Granska tidskrifter utifrån jämställdhetsperspektiv.

4:1 Fem filmerPDF
Lätt övning. Grupparbete.
Synliggöra härskartekniker och hur de kan bemötas.

4:2 KomplimangerPDF
Medel övning. Bikupor eller grupp.
Kännedom om trakasserier.

4:3 GruppsamtalPDF
Svår övning. Grupparbete 2-6 personer.
Synliggöra härskartekniker och hur de kan bemötas.

4:4 Rollspel
PDF
Svår övning. Grupparbete.
Synliggöra härskartekniker och hur de kan bemötas.

6:1 Vad innebär likabehandling?PDF
medel övning. Bikupor varvat med storgrupp.
Fundera på och hitta goda exempel kring likabehandling.

6:2 CasePDF
Svår övning. Diskussion.
Titta på riktiga fall/case som diskuteras vid nästa möte.

7:1 SpaningPDF
Medel övning. Enskilt arbete som redovisas i grupp.
bli bekant med de tre jämställdhetspolitiska målen.

7:2 Hur påverkar målen vår verksamhet?PDF
Svår övning. Grupparbete.
Fundera kring vad deltagarna gör i sitt dagliga arbete och relatera till målen.

8:1 Bemötande
PDF
Medel övning. Grupp.
Diskussion och reflektion kring bemötandefrågor.

8:2 Jämställdhets-SWOTPDF
Medel-svår övning. Grupparbete.
Analysera det dagliga arbetet.

8:3 4R-metodenPDF
Medel-svår övning. Grupp.
Statistik och fakta analyseras.

Kontaktpersoner i projektet


Älvdalen kommun
Kommunchef Stefan Linde
stefan.linde@alvdalen.se
0251-312 01
Ingår i styrgruppen

Mora kommun
Personalstrateg Charlotte Rosén
charlotte.rosen@mora.se
0250-263 08

Räddningstjänsten DalaMitt
Förbundschef Leif Andersson
leif.andersson@dalamitt.se
0243-488 908
Ingår i styrgruppen

Falu kommun
HR-strateg Alexandra Carlsson
alexandra.carlsson@falun.se
023-826 32
Ingår i styrgruppen

Gagnef kommun
Personalchef Helena Halvarsson
helena.halvarsson@gagnef.se
0241-151 29

Säter kommun
Folkhälsoplanerare Malin Lilja-Altörn
malin.lilja-altorn@kommun.sater.se
0225-556 34

Hedemora kommun
Mångfaldsstrateg Maria Lundgren
maria.lundgren@hedemora.se
0225-341 55
Ingår i styrgruppen

Hedemora Näringsliv
VD Inger Wilstrand
inger@hedemoranaringsliv.se
070-224 31 13
Projektmedarbetare

Kontakt