Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2017:12 Kulturmiljöinventering i Fulufjällets nationalpark 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:12
Diarienummer:
431-11053-2017
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
171
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild

Sommaren 2017 genomfördes en kulturmiljöinventering inom den svenska delen av Fulufjället. Inventeringen ingår i ett av delmålen inom interegprojektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker.

Syftet med kulturmiljöinventeringen var att identifiera och dokumentera platser som kan vara intressanta för att utveckla nya besöksmål, och som ligger inom stråk som kan göras tillgängliga.

Målet är att öka kunskapen om nationalparkens kulturmiljöer och kulturlämningar för att kunna etablera nya besöksmål, öka områdets attraktionskraft och öka lokalbefolkningens identitetskänsla.

Kulturminnesvård och kulturminne är en äldre term för det som sedan 1980-talet vanligen kallas kulturmiljövård. Det är en, vanligen offentlig, verksamhet avsedd att skydda, vårda och informera om vårt fysiska kulturarv.

 

Kontakt