2017:11 Slutrapport omarrondering

Om publikationen

Löpnummer:
2017-11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN: 1654-7691
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
En skog av tallar

Långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Slutrapport oktober 2017.

Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade 2010 en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Det gjordes i samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen. Arbetet med omarrondering har därefter fortskridit i en alltför långsam takt.

Därför har Länsstyrelsen i Dalarnas län genom regleringsbrevet för år 2017 fått i uppdrag att, i samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen samt företrädare för näringen och markägarna uppdatera länets långsiktiga plan för omarrondering. Därutöver har Länsstyrelsen i Dalarnas län haft samråd med Naturvårdsverket och Lantbrukarnas Riksförbund. En delredovisning lämnades till Näringsdepartementet 31 mars.

Kontakt

Håkan Mowitz
Funktionssamordnare
E-post hakan.mowitz@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 02 53

Kontakt