2017:08 Bostadsmarknaden i Dalarna 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 71

Publikationstyp: Rapport

Framsidan av rapporten 2017:08

Varje år följer Länsstyrelsen upp läget på bostadsmarknaden i länet. Bostadsmarknadsanalysen ger en översiktlig redovisning av kommunernas bedömning av bostadsbyggandet. Syftet med rapporten är att den ska bidra till kontinuerlig uppföljning av utveckling och trender på länets bostadsmarknad.

Analyserna är viktiga underlag till regeringens insatser i bostadsfrågorna, nationella analyser och ett regionalt planeringsunderlag för kommunerna.

Kontakt