2017:07 Utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker

Om publikationen

Löpnummer: 2017:07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 116

Publikationstyp: Rapport

Omslagsbild

Denna slutrapport beskriver bakgrund, genomförda aktiviteter och förslag till fortsatta insatser utifrån det regeringsuppdrag som Länsstyrelsen i Dalarnas län fick hösten 2016:
Utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker – med fokus på rasism och extremism

Kontakt