2017:07 Utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker

Om publikationen

Löpnummer:
2017:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
116
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild

Denna slutrapport beskriver bakgrund, genomförda aktiviteter och förslag till fortsatta insatser utifrån det regeringsuppdrag som Länsstyrelsen i Dalarnas län fick hösten 2016:
Utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker – med fokus på rasism och extremism

Kontakt