2017:06 Skalbaggar på tallved

Om publikationen

Löpnummer: 2017-06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 106

Publikationstyp: Rapport

Skalbagge

Inventering i Dalarna 2015-2016 med fokus på arter i åtgärdsprogram för skalbaggar på nydöd tallved och äldre död tallved. Insektsinventeringen har gjorts av skogsentomologen Olof Hedgren under 2015 och 2016.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer. 

Kontakt