2017:06 Skalbaggar på tallved

Om publikationen

Löpnummer:
2017-06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
106
Publikationstyp:
Rapport
Skalbagge

Inventering i Dalarna 2015-2016 med fokus på arter i åtgärdsprogram för skalbaggar på nydöd tallved och äldre död tallved. Insektsinventeringen har gjorts av skogsentomologen Olof Hedgren under 2015 och 2016.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer. 

Kontakt