2017:05 Innovationsupphandling av betaltjänster

Om publikationen

Löpnummer:
2017-05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
91
Publikationstyp:
Rapport
En hand som håller i en Iphone framför en dator

En innovationsupphandling av betaltjänster inleddes som ett försök att stimulera marknaden att arbeta fram innovativa lösningar för individer som har svårt att hantera elektroniska betalningar.

Minst en och en halv miljoner personer i samhället bedöms ha nytta av innovativa, digitala betallösningar, troligen fler. Upphandlingen fick dock avbrytas på grund av för få inkomna anbud. Idéer och teknologi finns att tillgå. Det som gjorde att marknadsaktörerna avstod från att delta berodde främst på att de kände osäkerhet kring hur en innovationsupphandling fungerar särskilt med tanke på konkurrenssituationen. Projektet har bland annat bidragit till en bättre dialog mellan marknadsaktörer och myndigheter, vilket skapat ökad förståelse kring de behov som finns och omfattning av individer som berörs av betaltjänstproblem.

I denna rapport lyfts även förslag på lösningar att arbeta vidare med för myndigheter, organisationer och marknadsaktörer.

Kontakt