2017:04 Ställ om för framgång - med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling

Om publikationen

Löpnummer:
2017:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
271
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2017:04 Illustrationer av Sveriges miljömål (ill. Tobias Flygar),Folkhälsopolitikens målområden, FN:s globala hållbarhetsmål ochSju landmärken för hälsa och hållbar utveckling (ill. Ania Witwitzka).

Rapporten består av tre separata delar:
del 1 En guide (sida 1-107)
del 2 En fördjupning (sida 108-235)
Kortversion med reflektionsfrågor (sida 236-271)

Del 1 är enklare skriven och lyfter fram en del praktiska tillämpningar av perspektivet medan Del 2 är en fördjupande kunskapssammanställning. Materialet förklarar begrepp som hälsofrämjande, hälsofrämjande processer och hur dessa kopplar till hållbar utveckling och ett brett arbete för angelägna samhällsmål. Kortversionen både sammanfattar och kan fungera som ett arbetshäfte för reflektioner i enskildhet eller i grupp.

Guiden är ett resultat av projektet Hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling. Initiativtagare är RUS, länsstyrelsernas samverkansorgan i det regionala miljömålsarbetet. RUS bidrar med detta projekt till att tydliggöra vikten av helhetssyn – systemsyn –­ i social och fysisk samhällsplanering för att möjliggöra en integrering av miljömål, folkhälsomål, ekonomiska mål och andra angelägna samhällsmål. Materialet har tagits fram i Dalarna i samarbete med projektdeltagare från Västerbotten och vissa nationella nätverk.

Förkortningen RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

De tre delrapporterna kan även laddas ner, i sina respektive delar, från RUS hemsida.

Kontakt