2017:03 Dalälvens vattenkraftssystem Energiproduktion och reglerkraftnytta samt påverkan på vattenflöden och vattennivåer

Om publikationen

Löpnummer:
2017:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
186
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2017:03 Gråda kraftverk

Denna rapport ”Dalälvens vattenkraftssystem” är ett faktaunderlag som översiktligt beskriver vattenregleringsmagasin och vattenkraftverk i Dalälvens avrinningsområde samt hur de påverkar vattenflöden och vattennivåer i sjöar och vattendrag. Fokus ligger på Dalälvens huvudflöde och hur de enskilda anläggningarna samverkar i ett samordnat vattenkraftsystem, som bidrar till att tillgodose samhällets efterfrågan på energi, som varierar sekund för sekund under hela året!           

Kontakt