Utvärdering ANDT på schemat

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Rapport

Utvärdering av hur ett undervisnings-material om alkohol, narkotika, droger och tobak för elever i årskurs 7-9 fungerar i praktiken gjord av Högskolan Dalarna på uppdrag av Länsstyrelsen.

Kontakt