Utvärdering ANDT på schemat

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Utvärdering av hur ett undervisnings-material om alkohol, narkotika, droger och tobak för elever i årskurs 7-9 fungerar i praktiken gjord av Högskolan Dalarna på uppdrag av Länsstyrelsen.

Kontakt