Översvämningar ras och skred

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 451-12649-2016

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 31

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram denna regionala vägledning för riskhantering i fysisk planering med avseende på risk för översvämning och ras och skred. Vägledningen har utarbetats med hjälp av underlag från olika rapporter och publikationer som redovisas i källförteckningen. Vägledningen har under senhösten 2016 och början på 2017 varit på remiss hos länets kommuner och närmast berörda nationella myndigheter.

Kontakt