Metodstöd för jämställdhetsintegrering

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 56

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen har sedan år 2013 bedrivit ett utvecklingsarbete för att införliva ett genusperspektiv i HVB-verksamheter. Det här metodstödet är ett resultat av ett utvecklingsarbete som Länsstyrelsen Dalarna gjort i samarbete med tre HVB-verksamheter i länet.

Kontakt