2016:Bevakning av grundläggande betaltjänster

Om publikationen

Löpnummer: 2016

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 152

Publikationstyp: Rapport

En betalning görs med en mobiltelefon

Länsstyrelserna ansvarar för att analysera hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Vi ska särskilt titta på hur tjänsterna fungerar för personer som är äldre, för personer med funktionsnedsättningar samt för företag och föreningar i glest befolkade områden.

Resultatet av bevakningen och stöd och utvecklingsinsatserna ska redovisas årligen i en rapport till Näringsdepartementet.

Kontakt