2016:10 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017-2019 - inklusive plan för tillsynsvägledning enligt Livsmedelslagen

Om publikationen

Löpnummer: 2016:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2016:10 Spelpjäser i olika färger

Länsstyrelsen har i samverkan med länets kommuner tagit fram en ny tillsynsvägledningsplan, enligt miljöbalken, för Dalarna 2017-2019. Planen beskriver hur och på vad tillsynsvägledningen ska prioriteras under perioden.

I denna plan är även vägledningen kring livsmedelstillsynen inkluderad som ett eget kapitel.

Kontakt