2016:08 Organiska miljögifter i Dalarnas ytvatten

Om publikationen

Löpnummer:
2016:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
136 + 47
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2016:08 

Denna rapport är en sammanställning av alla analyser av organiska miljögifter i vatten, sediment och fisk som genomförts mellan 2004 och 2014 i Dalarnas län.

Den utgör även ett värdefullt kunskapsunderlag som kan komma till användning då myndigheter och verksamheter tar beslut om åtgärder för att minska utsläppen av kemikalier i miljön. 

Observera att det finns kompletterande material för nedladdning nedan under bilagor.           

Kontakt