2016:05 Älgförvaltningen i Dalarnas län 2016-2018

Om publikationen

Löpnummer:
2016-05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Närbild på en älg

Syftet med dessa riktlinjer är att vara vägledande för den regionala förvaltningen av älg så att uppsatta mål kan uppnås. För att på bästa sätt förverkliga detta ska förvaltningen vara anpassad till rådande lokala förutsättningar inom länets älgförvaltningsområden. Förvaltningen av älg ska samtidigt anpassa sig till nya eller förändrade förhållanden. Dokumentet följer därför hörnstenarna inom adaptiv förvaltning: kunskap, målsättning, åtgärder, systematisk observation och utvärdering.

Dessa riktlinjer har utarbetats av Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med länets viltförvaltningsdelegation.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt