2016:04 Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006 – 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016-04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport
En fågel på fjället

Sveriges sydligaste fjällområden som ligger i Dalafjällen anses vara stadda under snabba klimatbetingade förändringar, men hur står det egentligen till i dessa sydliga fjäll? Har fågelfaunan ändrats så som man har trott? Dessa och flera andra frågor om fågellivet i Dalafjällen ges svar på i denna rapport.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt