2016:04 Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006 – 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016-04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 88

Publikationstyp: Rapport

En fågel på fjället

Sveriges sydligaste fjällområden som ligger i Dalafjällen anses vara stadda under snabba klimatbetingade förändringar, men hur står det egentligen till i dessa sydliga fjäll? Har fågelfaunan ändrats så som man har trott? Dessa och flera andra frågor om fågellivet i Dalafjällen ges svar på i denna rapport.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt