2016:02 Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg

Om publikationen

Löpnummer:
2016-02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
Flygbild över en myr

Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg - Myrvegetationskartan

Våtmarker, främst myrar, är ett av de vanligaste ekosystemen i både Dalarnas och Gävleborgs län med en totalareal av ca 420 000 hektar. Våtmarkerna är en viktig del av den biologiska mångfalden och de bidrar till öppna områden i landskapet. I denna studie presenterar vi en metodik för hur man med satellitbildsanalys kan producera vegetationskartor för länens öppna våtmarker. Detta är en del av en metodik som tagits fram för att kunna identifiera vegetationsförändringar i öppna våtmarker.

Kontakt