Vägen in

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Annan
Vägen in , teckning på olika personer i yrkeskläder

Vägen in - Samverkan för ett bärkraftigt, gränslöst och attraktivt Dalarna.

Regional överenskommelse för etablering av nyanlända 2015–2020

Den regionala överenskommelsen Vägen in består av en avsiktsförklaring om samverkan, principer och utgångspunkter för arbetet samt fem utpekade samverkansområden som undertecknades av parterna den 3 juni 2015.

Kontakt