2015:15 Elfenbenslav – inventeringar i Sverige 2005-2011

Om publikationen

Löpnummer:
2015-15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
157
Publikationstyp:
Rapport
Bild över en skogsklädd ravin

Det här är en sammanställning av flera inventeringar och sex rapporter som gjorts genom åren i samband med arbetet med åtgärdsprogrammet för elfenbenslav. Första inventeringen genomfördes år 2005 i samband med framtagandet av åtgärdsprogrammet för elfenbenslav. Syftet var att få en aktuell kunskapsbild av elfenbenslavens förekomst i landet. Under 2007 utarbetades en övervakningsmetodik för klipplevande lavar med elfenbenslav och jättesköldlav som modellarter. År 2008 gjordes en utökad eftersöksinventering i samband med att provytor för populationsövervakning lades ut på alla kända lokaler. Därefter har fyra mindre omfattande inventeringar genomförts i Jämtland, Västerbotten och Härjedalen (2009, 2010 och 2011).

Flera av elfenbenslavens fyndlokaler var inte återbesökta på länge och i vissa fall har det krävts mer än ett besök för att återfinna arten. På ett par lokaler har eftersök gjorts utan att återfinna arten medan de allra flesta områden besökts i hopp om att finna okända förekomster. År 2010 fastställdes åtgärdsprogrammet och 2011 gav Länsstyrelsen Dalarna ut en rapport som presenterade alla lokaler i Sverige där elfenbenslaven hittats fram till 2011.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt