2015:13 Hur betaltjänst-problematiken påverkar jämställdhet

Om publikationen

Löpnummer:
2015:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
654-7691.
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport
Två barn sitter med ryggarna mot varandra och har en dator i sitt knä

Rapporten lyfter fram områden där skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor kan påverka behovet av eller tillgängligheten till grundläggande betaltjänster. I rapporten görs även en analys av om utvecklingen bidrar till jämställdhet och om konsekvenserna blir olika för kvinnor och män.

Rapporten syftar till att ge en bild av kvinnors och mäns skilda levnads-villkor som kan vara värdefull kunskap i arbetet med att ge alla tillgång till grundläggande betaltjänster och ska även kunna fungera som guide för länsstyrelserna i hur de ska tolka sin regionala statistik gällande genus i förhållande till grundläggande betaltjänster.

Syftet är en kompetenshöjning av och ett verktyg för länsstyrelsernas tjänstemän och andra personer som arbetar med betaltjänstuppdraget.

Kontakt