2015:11 Inventering av långt broktagel i Sverige 2006 — 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2015-11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
65
Publikationstyp:
Rapport
En massa hänglavar som växer i ett träd

Långt broktagel är en mycket sällsynt lav som främst återfinns i höjdlägesskogar i kontinentalt klimat. Arten finns bara i Värmland och Dalarna. Ett åtgärdsprogram för långt broktagel i Sverige fastställdes av Naturvårdsverket 2010 och har en giltighetstid från 2010 till 2015. Dalarnas län är koordinerande län för åtgärdsprogrammet.

Den här rapporten är en sammanställning av de inom åtgärdsprogrammet utförda inventeringarna av långt broktagel i landet. Vissa områdesbeskrivningar är gjorda av Bengt Oldhammer som eftersökt arten i Orsa och Mora kommuner. De övriga inventeringarna har utförts av Sebastian Kirppu och lokalerna beskrivs i rapporten.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt