2015:09 Hur förändras våtmarkerna och varför?

Om publikationen

Löpnummer:
2015-09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport
En flygbild på en myr

Våtmarker, huvudsakligen myrar, är ett av de vanligaste ekosystemen i både Dalarnas och Gävleborgs län med en totalareal av ca 423 000 ha öppna våtmarker i länen. Våtmarker är mycket viktiga för den biologiska mångfalden i landskapen. Få undersökningar har dock följt hur de förändras och vad som orsakar eventuella förändringar. I denna studie undersöks med en satellitbaserad metodik alla öppna våtmarker (inklusive myrar) för att identifiera områden som förändrats, som ett led i exempelvis uppföljningen av skyddade myrar.

Kontakt