2015:03 Strategi för naturvårdsbränning i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer: 2015-03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 57

Publikationstyp: Rapport

En skog som brinner

I denna ”Strategi för naturvårdsbränning i Dalarnas län” har länsstyrelsen gjort en prioritering och lokalisering för att utföra naturvårdsbränningen i rätt skogar. Strategin har remitterats till berörda aktörer och kompletteringar har gjorts efter remissbehandlingen. Varje naturvårdsbränning måste noga planeras och sen genomföras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Inför en naturvårdsbränning är det dessutom viktigt att alla berörda får relevant information. Prioriteringarna i ” Strategi för naturvårdsbränning i Dalarnas län” har baserats på de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna för samlad bästa nytta.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt