2015:02 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer:
2015-02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Björn på en myr

Dalarna är ett av få län i Sverige som har reproducerande stammar av alla fem rovdjursarter som berörs av den svenska rovdjurspolitiken, björn, järv, lo, varg och kungsörn. Samtidigt har Dalarna en aktiv rennäring, en aktiv fäbodkultur och även andra verksamheter som berörs av rovdjursstammarna. Rovdjursförvaltningens uppgift är att säkerställa det långsiktiga bevarandet av dessa rovdjursarter samtidigt som skada och negativ påverkan på näringar och annan verksamhet minimeras. Förvaltningsplanen är en viktig del i Länsstyrelsens arbete med att skapa en väl fungerande och förutsägbar rovdjursförvaltning.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt