Slutrapport GREEN 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: S30441-55-11

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Skidåkare i vintriga fjäll

GREEN 2020 har visat destinationerna i vår fjällregion på flera vägar, åtgärdsförslag och arbetsmetoder hur de kan uppnå EU:s energimålsättning fram till år 2020.

Bland annat genom systematiskt energiledningsarbete, använda energieffektiv miljöteknik, övergå till förnybar energi, samverka destinationerna emellan och jämföra energistatistik och energispartips med varandra, underlätta och uppmuntra "rätt" beteende både hos personal och gäster och genom att gemensamt arbeta för en utvecklad kollektivtrafik inom hela fjällregionen.

Kontakt