PM 2014:06 Revidering av befintlig plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2014-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2014:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 4

Publikationstyp: Annan

Framsida PM 2016:06 Händer i olika färger

I januari år 2014 tog Länsstyrelsen fram en ny tillsynsvägledningsplan (TVL-plan) för år 2014-2016. Detta PM är avsett att vara ett kompletterande dokument till gällande TVL-plan, där de större förändringar som är på gång presenteras.

Kontakt