PM 2014:06 Revidering av befintlig plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2014-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2014:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Annan
Framsida PM 2016:06 Händer i olika färger

I januari år 2014 tog Länsstyrelsen fram en ny tillsynsvägledningsplan (TVL-plan) för år 2014-2016. Detta PM är avsett att vara ett kompletterande dokument till gällande TVL-plan, där de större förändringar som är på gång presenteras.

Kontakt