PM 2014:05 Nationellt IT-stöd för lokala energi- och miljönyckeltal

Om publikationen

Löpnummer:
PM 2014:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Annan
Framsida PM 2014:05

Den här förstudien har som syfte att redogöra för hur den kommunala energistatistik som rapporteras för Energieffektiviseringsstödet kan presenteras på ett sätt som både möjliggör uppföljning och jämförelser av den kommunala förvaltningen och samtidigt ligger till grund för beslut av utbetalade stödmedel.

Huvudfokus för studien är att utifrån det regionala systemet, Energiwebb Dalarna, belysa möjligheten att utveckla ett liknande system på nationell nivå.

Energiwebb Dalarna utvecklades gemensamt av Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna och är ett grafiskt presentationsverktyg för kommunal energistatistik. Skälet till att verktyget utvecklades var att säkerställa att man till fullo kunde tillgodogöra sig den information som samlats in för rapportering av Energieffektiviseringsstödet.

Studien ska även belysa möjligheten att rapportera in andra typer av miljönyckeltal samt titta på vilka andra grupper som kan dra nytta av ett likvärdigt system.

Projektet har finansierats av Naturvårdsverket och initiativet till projektet togs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Länsstyrelsen Dalarna har lett förstudien som projektledare och haft stöd av en styrgrupp bestående av representanter för Länsstyrelsen, RUS1, SKL och Energimyndigheten.

Kontakt