2014:19 Volontärer i naturvårdsarbetet

Om publikationen

Löpnummer:
2014:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Människor hjälps åt att bygga en stenmur i ett soligt och grönt landskap

Hur kan man öka delaktigheten och förståelsen för arbetet med att förvalta våra skyddade områden och hotade arter? Kan art- och områdesskydd vara en tillgång istället för ett hinder?

I Dalarnas miljömål 2013-2016 föreslogs att Länsstyrelsen skulle göra en pilotstudie om volontärverksamhet i naturvårdsarbetet. Arbetet startades sommaren 2013 genom en studieresa till England och slutfördes i och med denna rapport. Rapporten ska inte ses som en punkt i ett avslutande arbete utan snarare som en start i en ny process. Hur idéerna i rapporten kan förvaltas får framtiden utvisa. Målet är dock redan klart - att öka delaktigheten och förståelsen för naturvård hos lokalbefolkning, skolungdomar och besökare från när och fjärran. Och kan det leda till att lokala entreprenörer dessutom drar nytta av skyddad natur och hotade arter, är det ännu en vinst.

Kontakt