2014:14 Fäbodnäringens förutsättningar i Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
2014:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
129
Publikationstyp:
Rapport
Några kor står vid en gärdesgård

Fäbodnäringens förutsättningar i Sverige

Utvärdering av fäbodbruk, fäboddrift och utmarksbete i Landsbygdsprogrammet 2007–2013

Projektet ”Utvärdering av fäbodbruk, fäboddrift och utmarksbete i Landsbygdsprogrammet 2007-2013” har bedrivits sedan år 2011 och innefattar förutom Dalarna även Jämtland, Gävleborg, Värmland, Västernorrland och Västerbotten, här benämnda ”fäbodlänen”.

Projektet fokuserar på de fäbodbrukare med djur på fäbodbete som även har fäbodbetesåtagande i EU:s jordbrukarstöd.

Kontakt