2014:09 Trädgränsens förändring 1974 till 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport
Några granar växer tätt på kanten av ett solbelyst fjäll

Klimatmodeller har förutspått att Dalarnas fjäll inom 100 år kommer att vara helt trädklädda. Men hur rimliga är dessa utsagor och hur ser det ut idag? Det kanske finns andra faktorer än klimatet som påverkar de trädgränsbildande träslagen, fjällbjörk, tall och gran? I syfte att undersöka detta och mer specifikt undersöka hur ett relativt orört fjällområde utvecklats sedan 1970-talet gjorde Leif Kullman en detaljerad återfotograferingsstudie i Östra Barfredhågnas sydsluttning i Långfjällets naturreservat, Älvdalens kommun. Det framgår av studien att även om de flesta träd har förflyttat sina trädgränser uppåt sedan 1915, så reagerar trädslagen något olika. Både fjällbjörk och gran på sluttningen tycks ha det svårt med nyetablering av nya individer. Det finns utifrån denna enskilda studie ingen större anledning att befara att fjället skulle bli helt trädbevuxet den närmaste 50 årsperioden. Fler studier i fjällområdena i Dalarna och Jämtland visar på ungefär samstämmiga resultat. Leif Kullman, Umeå universitet, har på uppdrag av Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Dalarna, inventerat träden på Östa Barfredhågnas sydsluttning och skrivit ihop denna sammanställning. Arbetet är en del av Dalarnas miljöövervakning för att beskriva utvecklingen av ett fjällandskap. Inventeringen ger också ett betydelsefullt underlag för att bedöma Dalarnas miljömål, speciellt miljömålet Storslagen fjällmiljö.

Kontakt