2014:01 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2014–2016

Om publikationen

Löpnummer:
2014:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2014:01 Händer i olika färger

Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för att ge dalakommunerna råd och stöd så att den tillsyn de utövar efter miljöbalken blir likvärdig, rättssäker och effektiv. Den här planen visar hur Länsstyrelsen bedriver tillsynsvägledning de närmaste åren. Bland aktiviteterna finns gemensamma länsprojekt inom bygg och rivning, energi och industriutsläpp.

Planen har reviderats, se bilaga PM 2014:06.

Kontakt