PM 2013:04 Slutrapport från projekten Energismarta företag och Energismarta landsbygdsföretag

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
69
Publikationstyp:
Rapport
Barn som står ute och sträcker upp armarna mot blå himmel

Det finns ett stort behov av att ta vara på möjligheterna till effektivare energianvändning.

Som en del i arbetet inom Pilotlän Dalarna, under år 2010-2013, genomfördes projekten "Energismarta företag" och "Energismarta landsbygdsföretag" som hjälpte industriföretag i Dalarna att spara energi och därmed pengar.

Projektets mål var att ta vara på möjligheten att spara mellan 20 till 30 procent av den totala energikostnaden för företag, vilket kan ge stora ekonomiska besparingar. 15 av landets främsta energikonsulter anlitades för att besöka cirka 300 av Dalarnas företag. Konsulterna gav företagen starthjälp genom att sätta sig in i företagens energisituation och informera företagsledningarna om besparingsmöjligheter och nyttan med ett systematiskt energiarbete.

Företagen uppmuntras att beställa en fullständig energikartläggning med lista över möjliga åtgärder.

Projektet Energismarta företag finansierades delvis av Energimyndigheten. Projektet Energismarta landsbygdsföretag finansierades delvis av Landsbygdsprogrammets medel.

 

Kontakt