Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

PM 2013:01 Databasen för organiska och oorganiska miljögifter, DOOM

Om publikationen

Löpnummer:
PM 2013:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
3
Publikationstyp:
Annan
Framsida PM 2013:01

Hösten 2011 beslutade Länsstyrelsen Dalarna att ta fram en databas för all miljögiftsdata. Databasen är en Accessdatabas med PowerPivottabeller i Excel för analys av data.

Målet med databasen var att få ett lätthanterligt system där vi enkelt kan göra analyser av datamaterialet utifrån olika frågeställningar, t.ex. geografiska eller ämnesmässiga. Databasen ska utgöra ett komplement till nationella datavärdar. Länsstyrelsen ska även fortsättningsvis leverera data till datavärdar.

Det finns olika typer av data i DOOM, dels analysresultat men även beskrivande data för alla prover och ämnen som har analyserats.

Kontakt