2013:24 Grön infrastruktur för biologisk mångfald i Dalaskogarna

Om publikationen

Löpnummer:
2013:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
En gles tallskog vid en brant i solljus

För att skogarna ska kunna innehålla en mångfald av arter behöver variationsrika miljöer finnas på ett sådant sätt i landskapet att miljöerna är tillräckligt stora och inte isolerade ifrån varandra. Arterna ska kunna ha möjlighet att sprida sig mellan områden.

Den nu presenterade undersökningen, som utförts av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, syftar till att ta reda på var gamla barrskogar i Dalarna fortfarande kan ha en fungerande grön infrastruktur för arter som kräver stora arealer av gammal skog.

En motsvarande analys utfördes för cirka 10 år sedan. Den upprepning som nu gjorts visar förändringen av var gamla barrskogar finns i förhållanden till varandra. Vid den första analysen var resultatet ett viktigt underlag när värdetrakter pekades ut. Syftet med att peka ut värdetrakter är för att inom dessa ska avsättningar för naturvårdens syfte vara extra omfattande. När analysen nu upprepats finns det ett underlag för länet när det gäller att utvärdera arbetet i värdetrakterna och för att planera fortsatta naturvårdsinsatser till gagn för länets växt- och djurliv.

Kontakt