2013:24 Grön infrastruktur för biologisk mångfald i Dalaskogarna

Om publikationen

Löpnummer: 2013:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Framsida på rapporten - skog i brant

Har habitatnätverk för barrskogsarter förändrats 2002–2012?

Denna undersökning, som utförts av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, syftar till att ta reda på var gamla barrskogar i Dalarna fortfarande kan ha en fungerande grön infrastruktur för arter som kräver stora arealer av gammal skog. En motsvarande analys utfördes för 10 år sedan. Den upprepning som nu gjorts visar förändringen av var gamla barrskogar finns i förhållanden till varandra och kommer användas som underlag vid utvärdering av arbetet i värdetrakterna och för att planera fortsatta naturvårdsinsatser för länets växt- och djurliv.

Kontakt