2013:23 Rönnpraktbaggen i Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
2013:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport
Närbild på en trädstam med små hål, samt en inklippt bild på en skalbagge

Rönnpraktbaggen Agrilus mendax hör till en våra mest sällsynta insekter. Den vackra, skygga och snabbflygande arten har hittills varit dåligt känd. Den har sitt utbredningsområde begränsat till varma marker med täta rönnbestånd i Mellansverige, och har därför haft liten uppmärksamhet. Med Naturvårdsverkets nationella åtgärdsprogram för rönnpraktbagge får vi nu veta mer om artens ekologi och utbredning.

Som ett led i åtgärdsprogrammet för rönnpaktbagge har Länsstyrelsen Dalarna anlitat skalbaggsentomologen och forskaren Olof Hedgren för att inventera arten. Genom att studera kända fyndlokaler har inventeraren bildat sig en bra uppfattning om artens miljökrav. Med detta som stöd har arten inventerats på lämpliga marker i Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Västernorrland och Örebro län. Inventeringen har gett ny kunskap om rönnpraktbaggens utbredning och ekologiska krav.

Kontakt