2013:22 Utvärdering av strategi för formellt skydd av skog i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Framsidan på rapporten - skogslandskap

Strategin för formellt skydd av skog i Dalarnas län fastställdes 2006. Strategins huvudsyfte var att göra det tydligt hur myndigheterna kommer att arbeta med bildandet av formellt skydd i skogen och även vara ett underlag för naturvårdsplaneringen. Fram till 2010 fanns
ett arealmålet uttryckt i hektar produktiv skog när det gäller formellt skydd. År 2013 kan vi konstatera att Dalarnas län har i form av beslutade och påbörjade områdesskydd nått arealmålet.

Med syfte att utvärdera vad som hittills uppnåtts och med siktet inställt på framtiden och fortsatt naturvårdsarbete är denna utvärdering utförd i samverkan mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Kontakt