2013:17 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 112

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2017:17 Gysingeforsen i juni 2010

Undersökningsresultaten från år 2012 kan Du översiktligt läsa om i denna rapport. Om Du är intresserad av fler detaljer, som exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, hänvisar vi till underlagsrapporterna som finns på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se/.

Kontakt