2013:17 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-3127
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
112
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2017:17 Gysingeforsen i juni 2010

Undersökningsresultaten från år 2012 kan Du översiktligt läsa om i denna rapport. Om Du är intresserad av fler detaljer, som exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, hänvisar vi till underlagsrapporterna som finns på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se/.

Kontakt