2013:13 Dalarna - Pilotlän för grön utveckling - Slutrapport och vägledning

Om publikationen

Löpnummer: 2013:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 123

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2013:13 Det står Mycket snack och mycket verkstad, Pilotlän Dalarna

Regeringen utnämnde 2010 länsstyrelserna i Dalarna, Skåne och Norrbotten till Pilotlän för grön utveckling. Uppdraget var att i regional samverkan stärka och utveckla det regionala arbetet för minskad klimatpåverkan och energiomställning och därigenom omställningen till en grön utveckling med nya jobb, tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Sammanfattningsvis visar pilotlänsarbetet att länsstyrelserna har en viktig roll i att samordna och leda det regionala arbetet, att arbetsmetoder och verktyg behöver vidareutvecklas och inte minst tillämpas i hela samhället samt att tillväxtarbetet är en viktig drivkraft för energiomställningen. Vidare behöver samverkan mellan myndigheter på alla nivåer stärkas och länsstyrelserna behöver fortsatt stöd från den nationella nivån i att genomföra nationell energi-och klimatpolitik.

Kontakt