2013:12 Dalarnas miljömål Åtgärdsprogram 2013-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2013:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
106
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2013:12 En grupp människor står framför Vasaloppsmålet i Mora med texten I fäders spår för framtids segrar

Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas konkreta åtgärder som behöver genomföras i Dalarna för att uppnå målen.

I den andra publikationen, Miljömål 2013, redovisas de miljömål som har legat till grund för åtgärdsprogrammet.

Information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen: www.miljomal.nu.

Kontakt