2013:12 Dalarnas miljömål Åtgärdsprogram 2013-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2013:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 106

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2013:12 En grupp människor står framför Vasaloppsmålet i Mora med texten I fäders spår för framtids segrar

Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas konkreta åtgärder som behöver genomföras i Dalarna för att uppnå målen.

I den andra publikationen, Miljömål 2013, redovisas de miljömål som har legat till grund för åtgärdsprogrammet.

Information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen: www.miljomal.nu.

Kontakt