2013:11 Dalarnas miljömål 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 41

Publikationstyp: Rapport

En samling människor framför vasaloppsportalen

Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Miljömål 2013, redovisas de miljömål som har legat till grund för åtgärdsprogrammet.

I den andra publikationen, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas konkreta åtgärder som behöver genomföras i Dalarna för att uppnå målen.

Information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen: www.miljomal.nu.

Kontakt