2013:10 Djurägares erfarenhet av rovdjursavvisande stängsel

Om publikationen

Löpnummer:
2013:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
65
Publikationstyp:
Rapport
Får som betar i en hage med stängsel

Många djur- och växtarter är beroende av betesmarker. Att ha möjlighet att få bidrag till rovdjursavvisande stängsel är en viktig del för att underlätta för lantbrukare att se till att landskapet hålls öppna även i rovdjurstäta områden.

Grundprincipen är att skador som orsakas av vilt ska förebyggas genom jakt, men eftersom de stora rovdjuren är fredade ska i första hand andra metoder användas. Rovdjursavvisande stängsel är den mest effektiva metoden men även den dyraste. Därför är det viktigt att tamdjursägare har möjlighet att få ekonomisk hjälp att förebygga skador på sina tamdjur.

Syftet med denna undersökning var bland annat att ta del av hur tamdjursägarna upplever att rovdjursavvisande stängsel fungerar och om stängsel medför att oron för angrepp minskar. Vidare är enkätundersökningen en del i arbetet för att utveckla Länsstyrelsens arbete med rovdjursfrågor.

Kontakt