2013:08 Jordbrukets klimatpåverkan – globala utsläpp och lokala åtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2013:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2013:08 Balar i solnedgång

Underlag för val och prioritering av åtgärder i regionala energi- och klimatstrategier

På vilket sätt påverkar jordbruk och markanvändning vårt klimat, och kan vi göra något åt det? Rapporten kartlägger olika utsläppskällor av växthusgaser från jordbruk, och vilka åtgärder som kan göras för att minska utsläppen. En av åtgärderna är att stödja användningen av stallgödsel för biogasproduktion. Rapporten underlättar det kommunala och regionala arbetet med att minska utsläppen från jordbruket.

Kontakt