2013:07 Fältgentiana i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer:
2013:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
61
Publikationstyp:
Rapport
Rapportframsida med foto på en lila blomma

De gamla slåtterängarna hör till våra artrikaste ekosystem i Norden. Seklers slåtter och bortförande av hö har skapat en perfekt livsmiljö för ett stort antal av vår floras lågvuxna gräs och blommor. Där ängarna efter slåtter även betas, är innehållet av antalet arter som högst. Till de arter som tydligast gynnas, hör fältgentianan.

Under 2011-2012 har Länsstyrelsen gjort en inventering av fältgentianan på 100 tidigare kända platser i Dalarna, som en del av arbetet med det nationella åtgärdsprogrammet för arten. Under inventeringen hittades fältgentianan på 47 platser. Några av de livskraftigaste populationerna återfanns glädjande nog inom skyddade områden, som sköts genom Länsstyrelsens försorg.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt